Crowdsourced Home

Faster with AI, better with crowdsourcing

Accumulated Translation
47,026,089
Need more accurate translation?
Recently completed requests
malangstudio · há 14 dias
  Completed
See Details >
 • 700 P
 • Inglês Português
 • Translation 1
solidjbg · há 5 meses
  Completed
See Details >
 • 500 P
 • Inglês Português
 • Translation 1
solidjbg · há 5 meses
  Completed
See Details >
 • 500 P
 • Inglês Português
 • Translation 1
youngjoonpark · há 5 horas
  Completed
See Details >
 • 400 P
 • Coreano Japonês
 • Translation 1
jojaeseok77 · há 4 horas
  Completed
See Details >
그런데 사랑의 감정이 더 커서 널 놓질 못했었나봐. 며칠후면 넌 태국으로 가겠지. 내가 너에게 내 진심을 말하지 못하고 네가 태국으로 가게된다면 난 너무 많은 후회와 아픔으로 많은 날을 보내게 될거야. 그래서 이 글을 썻어. 난 정말 진심으로 널 사랑했어.
친구들은 나에게 바보라고 욕을 하지만. 마음은 어쩔 수 없는거잖아. 내가 너에게 직접 내 진심을 말하고 싶지만 내 태국어를 할수가없네.. 나늘 기억 해 달라는 말은 하지 않을게.

แต่ผมปล่อยเธอไม่ได้เพราะใจที่รักมีมากกว่า อีกไม่นานเธอก็คงกลับไปประเทศไทย ถ้าผมไม่พูดความในใจของผมก่อนที่เธอจะกลับไปไทย ผมคงรู้สึกผิดหวังและเสียใจกับตัวเองเป็นเวลานาน ผมจึงเขียนข้อความนี้ ผมรักคุณมากจริงๆ เพื่อนๆด่าผมว่าเป็นบ้า แต่ใจอ่ะเราก็ทำยังไงไม่ได้ไง จริงๆผมอยากบอกกับเธอต่อหน้าเธอ แต่ผมพูดไทยไม่เป็น... ผมจะไม่ขอ..ให้เธอจำผมไว้
 • 800 P
 • Coreano Tailandês
 • Translation 1
prissis41e · há 9 horas
  Completed
See Details >
 • 1,400 P
 • Coreano Inglês
 • Translation 1
Sign Up Now
Sign up and and request two crowdsourced translation requests for free.
Store

Use points to donate Education and Water Support for Vietnam Ty Ne Village

banner_store
Deutsch 中文(繁體) 中文(简体) 한국어 Español suomi français हिन्दी, हिंदी Nederlands Indonesia English Italiano 日本語 Bahasa Melayu Polski Português Русский Kiswahili Svenska ภาษาไทย Čeština Türkçe Tiếng Việt Tagalog العربية